Giải Pháp >> Chính Phủ

Ứng dụng Dữ liệu Di động

Mobile Data Software
Ứng dụng Dữ liệu Di động của Motorola cung cấp truyền thông thời gian thực đối với thông tin trọng điểm cho nhân viên tại hiên trường thông qua việc tích hợp hệ thống vận chuyển, cơ sở dữ liệu về tình trạng và hệ thống quản lý bản ghi.

Truy cập nhanh và an toàn vào dữ liệu về con người, tài sản và phương tiện đặt thông tin quan trọng vào tay những người phản hồi đầu tiên giúp nâng cao nhận thức về tình huống để có thể phản hồi nhanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn.

Ứng dụng dữ liệu của Motorola đã được tối ưu hóa cho môi trường di động và có thể cấu hình dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của cơ quan bạn.

 • paris
  Phacmarcy
  aeon
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  cinebox
  Burgurking
 • Fujisu
 • guardian
  domino piza
 • samsung
  VFS
 • DAFC
  vnuni
  Vinastar
  Viettel
 • Starcafe
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)