Giải Pháp >> Giải Pháp Công Nghiệp

Các giải pháp truyền thông tích hợp ành cho thành phố.

TETRA for municipalities
Giải pháp của Motorola cung cấp truyền thông kỹ thuật số đáng tin cậy và an toàn cho thành phố để tương kết liên tục giữa các người dùng từ các cơ quan đa chính phủ.

Từ việc cung cấp thiết bị và cơ sở hạ tầng tới việc giúp lập kế hoạch và hỗ trợ mạng, Motorola đều cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng đầu cuối để đáp ứng những nhu cầu quan trọng của nhà điều hành mạng.
 

 • Avery
 • DAFC
  VFS
  Starcafe
  Viettel
 • Emec
  popeyes
 • paris
  domino piza
  Fujisu
 • guardian
  aeon
 • Phacmarcy
  vnuni
  TSUCHIYA TSCO
 • Bobby Brewers
  donuts
 • Burgurking
  samsung
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)