Giải Pháp >> Giải Pháp Công Nghiệp

Nhà điều hành Mạng

TETRA for Network Operators
Motorola là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp thoại và dữ liệu TETRA tiên tiến cho người dùng an toàn công cộng. Motorola có thể cung cấp giải pháp của mình trực tiếp cho người dùng an toàn công cộng hoặc thông qua một nhà điều hành mạng để họ cung cấp dịch vụ sau đó. Ví dụ về nhà điều hành mạng mà Motorola cung cấp giải pháp bao gồm Airwave tại Anh, Tetron tại Áo cũng như Mạng Radio cho Chính phủ Thượng Hải tại Châu Á.

Từ việc cung cấp thiết bị và cơ sở hạ tầng tới việc giúp lập kế hoạch và hỗ trợ mạng, Motorola đều cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng đầu cuối để đáp ứng những nhu cầu quan trọng của nhà điều hành mạng.

 • samsung
  Vinastar
 • Phu Thai
  VFS
  vnuni
  Emec
  Burgurking
  Viettel
 • cinebox
  popeyes
 • DAFC
  guardian
  Avery
  donuts
 • Starcafe
 • aeon
 • domino piza
 • paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)