Giải Pháp >> Y Tế

Giải pháp Quản lý Dược phẩm

Medication Administration
Không có tính di động, có nhiều bước trong quản lý dược phẩm không chỉ tốn thời gian mà còn có nhiều khả năng gây lỗi. Khi được trang bị máy tính di động có khả năng quét mã vạch, các y tá có thể quét băng đeo tay của bệnh nhân, dược phẩm và thẻ ID của họ trong giây lát, đảm bảo bệnh nhân sẽ nhận được đúng thuốc, đúng liều lượng, theo đúng lộ trình và vào đúng thời điểm.

Giải pháp Quản lý Dược phẩm từ Motorola cho phép y tá quản lý dược phẩm nhanh hơn và chính xác hơn, giúp tránh các lỗi tốn kém.

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

Dưới đây là cách thức hoạt động:
Y tá quét băng đeo tay của bệnh nhân, dược phẩm và thẻ ID của họ để đảm bảo bệnh nhân nhận được đúng thuốc và liều lượng của họ, theo đúng lộ trình và vào đúng thời điểm.. Vì hồ sơ của bệnh nhân được cập nhật trong thời gian thực nên người trực tiếp theo sẽ luôn thấy các loại thuốc mà người trực trước quản lý. Nguy cơ bệnh nhân nhận trùng liều thuốc tại thời điểm giao ca do chậm trễ trong việc nhập dữ liệu thủ công đã được loại bỏ.

Dưới đây là cách thức hoạt động TRƯỚC ĐÂY:
Y tá phải kiểm tra hệ thống kardex tại phòng y tá trung tâm để biết đơn thuốc, chép lại thông tin đó bằng giấy và bút, so sánh thông tin viết tay với lược đồ của bệnh nhân, kiểm tra băng đeo tay của bệnh nhân để xác minh nhận dạng và sau đó chép lại thông tin cập nhật vào hệ thống kardex tại phòng y tá.

Lợi ích của tính di động:
 • Giảm khả năng xảy ra lỗi do con người với khả năng truy cập vào dữ liệu hiện hành nhất về bệnh nhân và thuốc của họ.
 • Tránh dự đoán và phải túc trực quá nhiều bên giường bệnh với công nghệ mã vạch.
 • Cho phép chuyên viên y tế dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bệnh nhân ưu tiên bằng cách thu thập các thông tin về  lược đồ điều trị và thông tin cốt yếu một cách nhanh chóng với máy tính di động.
 • Tiết kiệm tiền bạc và thời gian với việc tránh những sai lầm y tế tốn kém.
 • Có được sự nhất quán trong chăm sóc bệnh nhân.

 • aeon
 • samsung
 • Phacmarcy
  Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
  Burgurking
 • VFS
  cinebox
 • donuts
  guardian
  SCSC
  DAFC
  Vinastar
  Emec
 • popeyes
  Viettel
  vnuni
 • Fujisu
  domino piza
  Avery
  paris
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)