Giải Pháp >> Y Tế

Giải pháp Truyền thông cho Bệnh viện/Y tá

Hospital/Nurse Communications
Với công nghệ truyền thông di động, bạn có thể cải thiện những trao đổi hiện tại và quan trọng giữa các nhân viên y tế. Bản ghi chính xác. Nghiên cứu đã sẵn sàng. Việc chẩn đoán và điều trị được hợp lý hóa.

Bằng cách kết hợp máy tính di động có tính năng mạng cục bộ không dây (WLAN), thoại qua WLAN và các ứng dụng thiết bị y tế và CNTT cho chữa bệnh hàng đầu, Giải pháp Truyền thông cho Bệnh viện/Y tá của Motorola giúp các nhân viên chăm sóc y tế có thể thực hiện ưu tiên hàng đầu của mình — dành thời gian cho bệnh nhân.

 

 

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • Định nghĩa lại chăm sóc ứng cứu bằng cách định tuyến cuộc gọi trực tiếp tới nhân viên chăm sóc y tế chính.
 • Ủy thác các yêu cầu có mức ưu tiên thấp cho nhân viên bệnh viện một cách nhanh chóng.
 • Chẩn đoán các tương tác thuốc nguy hiểm ngay lập tức.
 • Kê đơn và cấp thuốc được yêu cầu với số lần tới bệnh viện ít hơn.
 • Bác sĩ có thể trả lời ngay lập tức các câu hỏi cho phép nhân viên của họ làm việc năng suất hơn.
 • Giảm thời gian nghiên cứu bệnh án, như vậy các nhân viên chăm sóc y tế có thể chẩn đoán và điều trị nhanh hơn cho bệnh nhân.

 • TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
  vnuni
 • Fujisu
  SCSC
 • Viettel
  DAFC
  donuts
  Phu Thai
  Phacmarcy
 • aeon
  domino piza
 • paris
  Bobby Brewers
  Starcafe
  guardian
  Emec
 • cinebox
  popeyes
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)