Giải Pháp >> Y Tế

Giải pháp Xác minh Truyền Máu

Blood Transfusion Verification
Không có tính di động, việc quản lý, theo dõi và xác minh máu truyền sẽ rất phức tạp với những bước thủ công có khả năng dẫn đến lỗi nguy hiểm — chẳng hạn như truyền sai máu. Khi có tính di động, tất cả công việc sử dụng giấy bút liên quan đến theo dõi máu sẽ được loại bỏ — giảm nguy cơ xảy ra lỗi.

Với việc sử dụng nhãn mã vạch hoặc thẻ RFID, các sản phẩm máu sẽ được theo dõi một cách dễ dàng từ thời điểm lấy máu tới lúc truyền máu. Khả năng hiển thị kho hàng thời gian thực đảm bảo rằng nhân viên có thể thấy những sản phẩm sắp hết hạn, cho phép có nhiều thời gian hơn để phân phối các sản phẩm máu và tránh bị hao phí tốn kém.

 

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

 

 • Truy cập tức thì một cách chi tiết vào số sê ri, dữ liệu về người hiến máu, dữ liệu máu, ngày hiến máu và ngày hết hạn của mọi đơn vị máu được lưu trữ, vận chuyển và phân phối.
 • Theo dõi số lượng các loại máu khác nhau được lưu trong kho để luôn có đủ lượng máu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu.
 • Giảm số lượng máu hết hạn trước khi được sử dụng.
 • Trùng khớp chính xác nhiều máu hiến với bệnh nhân thực hơn.

 • SCSC
  Bobby Brewers
 • Phacmarcy
  Phu Thai
  Avery
  Emec
 • Fujisu
  Vinastar
  Burgurking
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  paris
 • popeyes
  Viettel
 • aeon
 • domino piza
  VFS
 • cinebox
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)