Database Error
Message:MySQL Query fail: insert into global_statisc(tgtmp,ip,local) values('1550914027','3.82.52.91','/index.php')
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:27:07 AM
Script:/solutions/589/wincor-nixdorf-tpishop.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: delete from global_statisc where tgtmp < 1550913927
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:27:07 AM
Script:/solutions/589/wincor-nixdorf-tpishop.html
Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT DISTINCT ip FROM global_statisc WHERE local='/index.php'
MySQL Error:Table './vinapos_vinapos/global_statisc' is marked as crashed and should be repaired
Date:Saturday, February 23, 2019 at 9:27:07 AM
Script:/solutions/589/wincor-nixdorf-tpishop.html
Wincor Nixdorf TPiSHOP - Thiết bị mua hàng
 

Giải Pháp >> Bán Lẻ

Wincor Nixdorf TPiSHOP

 

TPiSHOP là phần cứng được tạo ra để thực nhiện những công việc nào đó. Từ những máy scan đơn giản thế hệ trước cho đến giờ đã được tích hợp với các chương trình thực hiện các công việc (chiết khấu, khuyến mãi điểm, giảm giá...).

 

Với TPiSHOP, WIncor Nixdorf cung cấp một giải pháp bán lẻ phục vụ việc mua sắm của khách hàng. TPiSHOP có thể sử dụng với giải pháp thanh toán hay giải pháp phần mềm chi trả thứ ba trên máy POS.

 

Giá trị khách hàng

Kiểm soát giỏ hàng và số lượng

Làm cho việc mua sắm được nhanh hơn

Xem thêm được chi tiết và các khuyến mãi hấp dẫn của sản phẩm

Không mất thời gian thanh toán

Quá trình mua sắm trở nên dễ dàng

Giá trị của giải pháp này

Thời gian đợi thanh toán giảm mạnh

Hiệu quả và tối ưu hóa công việc cho nhân viên

Duy trì khách hàng tốt hơn do những kinh nghiệm mua sắm mới và dịch vụ khách hàng sẽ tăng theo.

 • Starcafe
  Emec
  popeyes
  domino piza
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
  DAFC
  Phu Thai
  Bobby Brewers
 • SCSC
  VFS
  samsung
  cinebox
 • Burgurking
 • Phacmarcy
  aeon
 • Viettel
  donuts
 • vnuni
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)