Giải Pháp >> Bán Lẻ

Wincor Nixdorf TPiSCAN

 

Tự kiểm tra quy trình cũ thể và các chức năng khác nhau từ một thiết bị tương thích máy POS thông thường và không hỗ trợ phần mềm POS kiểu cũ.

 

Các nhà bán lẻ, những người chọn để cài đặt máy POS tự-động-kiểm-tra sẽ không muốn thay đổi giải pháp phần mềm của họ mà chỉ chuyển sang hệ thống mới một cách độc lập. Và điều này hoàn toàn có thể nhờ vào bộ chuyển đổi giao diện thông minh của máy POS được cung cấp bởi TPiSCAN.

 

Bộ chuyển đổi POS giúp cho việc trao đổi dữ liệu thuận lợi giữa các phần mềm iSCAN TPiSCAN, kiểm soát các quá trình tự kiểm tra cụ thể,và các ứng dụng POS ưa thích của khách hàng.

 

TPiSCAN dễ dàng bổ sung các phần mềm POS truyền thống bằng cách làm cho các chức năng tự kiểm tra cần thiết hiện sẵng, đó là thiết kế giao hiện đồ họa tiện dụng và tối ưu nhất cho khách hàng.

 

Không cần thay đổi quá nhiều các giải pháp phần mềm máy POS cần thiết để cài đặt chế độ  tự kiểm tra (self-checkout)

Giao diện phần mềm mở và thông minh các công cụ cho phép tích hợp dễ dàng các ứng dụng POS 

Windows XP và Linux là nền tảng hệ điều hành 

Hơn 18 ứng dụng POS thích nghi (et al TP.net, TPLinux, vị trí, SA IBM, Fujitsu ISS400, Retailix tiến độ, J bán lẻ, vv) 

 

Mở rộng giao diện mô tả cho sự mở rộng của các bộ chuyển đổi của máy POS cho các ngôn ngữ lập trình sau đây:

 

Java

C (32 bit, Windows và Linux)

ASP.net

   

* TPiSCAN giả lập để phát triển và thử nghiệm các bộ chuyển đổi POS trên một máy tính tiêu chuẩn hoặc hệ thống BEETLE

 • Starcafe
  Emec
 • VFS
  Phacmarcy
 • Burgurking
  SCSC
  guardian
 • cinebox
  samsung
 • paris
  popeyes
 • domino piza
  donuts
 • Viettel
 • Fujisu
  Avery
  aeon
  vnuni
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)