Giải Pháp >> Phân Phối Bán Buôn

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG, CHẤM CÔNG, BẢO HIỂM,...

Phần mềm Quản lý nhân sự Globalvision.HRM Standard là một hệ thống quản trị thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh. Đặc biệt để cung cấp cho các nhà Quản lý một công cụ đơn giản trong cách sử dụng, hiệu quả trong Quản lý, nhanh chóng và chính xác trong việc tính lương. Cung cấp thông tin đầy đủ, đa dạng, các tính năng bảo mật an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất.

Globalvision.HRM Standard Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt việc Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn và thường xuyên biến động.

1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG

- Phần hệ thống giúp doanh nghiệp quản trị, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
- Phân quyền sử dụng cho từng nhóm người sử dụng, từng người.
- Thiết lập mật khẩu.
- Cơ chế bảo mật Quản lý, sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
- …

2 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC

- Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ, tổ sản xuất, chức danh, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, phụ cấp, mức lương...
- Quản lý loại hợp đồng, đơn giá tiền lương.
- Quản lý cách tính lương, thông số lương.
- Quản lý thông tin đánh giá nhân viên.
- …


3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

3.1 Quản lý tuyển dụng

- Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
- Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
- Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.

3.2 Quản lý thông tin nhân viên

- Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại , chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề.... 
- Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
- Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
- Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
- Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.

3.3 Quản lý chế độ chính sách

- Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.

3.4 Quản lý bảo hiểm

- Quản lý tăng giảm lao động, thay đổi mức đóng BHXH:
- Cập nhật phát sinh tăng lao động phải đóng BHXH, BHYT theo mẫu 02-TBH.
- Cập nhật phát sinh giảm lao động, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT theo mẫu 03-TBH.
- Quản lý chặt chẽ số phải đóng BHYT do nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày trong các trường hợp có thu hồi hoặc không thu hồi được thẻ BHYT
- Theo dõi tổng số phải đóng theo từng đợt phát sinh hoặc hàng tháng.
- Kết xuất số liệu mẫu 02-TBH, 03-TBH cho cơ quan BHXH.
- Theo dõi phát sinh 2% để lại đơn vị trên Tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị.
- Số liệu phát sinh về tăng giảm lao động hoặc thay đổi mức đóng được kết xuất từ phân hệ Quản lý hợp đồng và phân hệ Quản lý diễn biến tiền lương.
- Quản lý số đã đóng BHXH:
- Quản lý Ủy nhiệm chi nộp tiền đóng BHXH.
- Quản lý số được duyệt chi 2% với cơ quan BHXH.
- Quản lý và đối chiếu số phải đóng với thông báo của cơ quan BHXH:
- Cập nhật và theo dõi Lãi phát sinh do chậm nộp theo thông báo của cơ quan BHXH.
- Quản lý số phải nộp hàng tháng - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH
- Quản lý số phải nộp hàng quý - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH

3.5 Quản lý đào tạo.

- Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
- Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
- Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

3.6 Quản lý quá trình khen thưởng, kỷ luật, đánh giá

- Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.
- Thông tin về hợp đồng lao động:
- Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
- Theo dõi gia hạn hợp đồng.
- Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

3.7 Quản lý chấm công bằng tay hoặc máy

- Phần mềm có thể kết nối trực tiếp vào máy chấm công vân tay hay thẻ từ, Chấm công máy tự động, chính xác, tự động gởi bảng chấm công, bảng lương qua email...

3.8 Quản lý tiền lương, tính lương tự động

Quản lý các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương...sẽ được Quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách Quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:
- Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
- Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
- Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng ...

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu:
-
Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
- Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.
- Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
- Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:
- Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.
- Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.
- Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
- Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động trực tiếp:
- Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.
- Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.
- Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
- Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:
- Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh Quản lý trong dây chuyền sản xuất.
- Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.
- Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
- Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.
- Quản lý các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
- Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
- Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
- Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
- Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội...
 

4. CHỨC NĂNG BÁO CÁO

Báo cáo Quản lý nhân sự:
- Sơ yếu lý lịch
- Tờ kê hồ sơ của người lao động
- Danh sách trích ngang cán bộ Quản lý
- Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
- Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
- Danh sách nhân viên chưa có hợp đồng lao động
- Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
- Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
- Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
- Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
- Danh sách nhân viên nghỉ việc
- Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
- Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
- Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
- Danh sách cán bộ chủ chốt
- Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
- Báo cáo tình hình nghỉ phép
- Kế hoạch đào tạo nhân viên
- Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
- Danh sách các ứng viên dự tuyển
- Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
- Báo cáo quá trình làm việc của từng nhân viên
- Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
- Thống kê nhân viên theo chức danh
- Báo cáo về độ tuổi lao động
- Báo cáotrình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
- Báo cáo về tình hình biến động nhân sự : Chi tiết, tổng hợp...

Báo cáo Quản lý tiền lương:
- Bảng tiền lương tạm ứng.
- Bảng thanh toán tiền lương cho từng mục tiêu
- Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
- Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
- Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
- Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
- Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
- Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...

Báo cáo Quản lý đóng nộp BHXH:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT - Mẫu 02-TBH.
- Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT - Mẫu 03-TBH
- Danh sách lao động đang tham gia BHXH, BHYT
- Quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT của từng lao động
- Liệt kê chứng từ đóng BHXH, BHYT
- Liệt kê chứng từ được duyệt chi 2% để lại đơn vị
- Liệt kê Lãi phát sinh do chậm đóng
- Báo cáo kết quả đóng hàng tháng để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH
- Báo cáo kết quả đóng hàng quý để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH.
- Các mẫu biểu và báo cáo sẽ được cập nhật thường xuyên theo đúng qui định của BHXH Việt Nam

Phần mềm cực kỳ linh hoạt, không áp đặt quy trình mà cho phép tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp. Để có được một giải pháp tối ưu nhất, phù hợp nhất, rất mong được gặp quý vị để trao đổi nhiều hơn.

 • Burgurking
 • Vinastar
  donuts
 • SCSC
 • Viettel
  paris
  Fujisu
  aeon
 • TSUCHIYA TSCO
  guardian
  Phacmarcy
 • VFS
  cinebox
  Emec
  popeyes
 • samsung
  Starcafe
  vnuni
 • DAFC
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)