Giải Pháp >> Những câu hỏi thường gặp

Giao tiếp song song

Hỏi:

Thế nào là giao tiếp song song IEEE 1284

Tôi biết máy tính có cổng kết nối song song với máy in. Lợi ích của tôi là gì khi tôi sử dụng hệ thống POS?
 

Đáp:

Mạng IEEE1284 chuẩn được giới thiệu đế đáp ứng sự tương thích lẫn nền trong tương lai và gia tăng số lượng kiểm soát phần mềm thông qua các thiết bị kết nối song song. Từ đầu năm 1990, một nhóm những nhà sản xuất máy in đã cùng tạo ra những quy định chung về những thiết bị hổ trợ toàn diện.

Nhìn chung, cổng song song IEEE1284 gởi thông tin đến các thiết bị đơn giản và nhanh chóng. Thay vì sử dụng máy in song song, những dữ liệu đồ họa hoặc một số dữ liệu lớn khác vẩn có thể được xử lý mà không mất thông tin và tràn bộ nhớ trung gian. Phương pháp giao tiếp và tốc độ chuyển tải thông tin nhanh hơn là dòng sản phẩm RS232 trước đây

Những thiết bị kết nối ngoại vi như máy in, may scan ..tốc độ cho phép của mạng IEEE1284 cho phép những kết nối đơn giản, chuyển tải thông tin song song nhanh chóng và hiệu quả.

Thuận lợi

Chuyển tải thông tin nhanh chóng
Cấu hình nhất quán
Nền tảng hỗ trợ rộng lớn
 

Khó Khăn

Dây cáp dài tối đa 10m
Khó khăn khi tùy chỉnh dây cáp
Hủy bỏ rất nhiều lần nên không thích hợp với USB

 • aeon
 • Viettel
  Phu Thai
 • Vinastar
  guardian
  domino piza
  Starcafe
 • Emec
  paris
  Avery
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
  cinebox
 • Fujisu
  VFS
  popeyes
 • donuts
  vnuni
  Phacmarcy
  Burgurking
 • DAFC
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)