Giải Pháp >> Giải Pháp Công Nghiệp

Các giải pháp ngành công nghiệp

 

 • Giải pháp quản lý kho & truy dõi dự trữ hàng hóa
 • Giải pháp truy dõi sản xuất & công việc dở dang (Production & work in progress tracking solution)
 • Giải pháp thu thập & kiểm tra dữ liệu nơi sản xuất (Real time shop floor data collection & verification solution)
 • Giải pháp nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID)
 • Giải pháp đo lường công nghiệp
 • Phần mềm thiết kế và in nhãn, mã vạch

 • popeyes
 • domino piza
  guardian
 • cinebox
  Emec
  Bobby Brewers
  Starcafe
 • samsung
  Avery
  Viettel
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • aeon
  Phu Thai
  Burgurking
 • Phacmarcy
  VFS
 • Fujisu
  DAFC
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)