LaneHawk BOB

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • popeyes
 • DAFC
  Phu Thai
  aeon
  paris
  guardian
  Avery
 • SCSC
  Phacmarcy
 • VFS
  domino piza
 • Burgurking
  Viettel
 • Fujisu
  Emec
  samsung
  cinebox
 • Bobby Brewers
 • donuts
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)