LaneHawk BOB

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Phacmarcy
  aeon
 • VFS
  DAFC
 • SCSC
  Avery
 • samsung
 • Fujisu
  domino piza
 • guardian
  Starcafe
  Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
 • cinebox
  donuts
  vnuni
 • Emec
  paris
  Burgurking
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)