LaneHawk BOB

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Avery
  domino piza
  DAFC
 • Fujisu
  Viettel
  vnuni
 • popeyes
  Bobby Brewers
 • guardian
  Phu Thai
 • cinebox
  paris
 • Starcafe
 • Vinastar
  VFS
  donuts
 • TSUCHIYA TSCO
  Phacmarcy
  Emec
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)