LaneHawk BOB

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Emec
  domino piza
  popeyes
 • paris
 • Starcafe
  donuts
  vnuni
  Viettel
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
 • guardian
  samsung
  Phu Thai
 • Burgurking
  VFS
 • Phacmarcy
  aeon
 • Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)