Price checker SK40

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Price Checker/Scan KIOSK SK50

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Price Checker/Scan KIOSK SG-20

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

The Shuttle SG-15

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

PAPYRUS PRICE VERIFIER

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Shuttle SG-15 Price Verifier

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • donuts
  samsung
 • domino piza
  DAFC
 • vnuni
  TSUCHIYA TSCO
  Emec
 • Phu Thai
  Avery
  Viettel
  SCSC
 • cinebox
  paris
 • Fujisu
  Bobby Brewers
 • popeyes
  aeon
  Burgurking
 • guardian
  Vinastar
  Starcafe
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)