B-SX4T

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

B-SX5T

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

B-SA4TM

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

 • Bobby Brewers
 • DAFC
 • samsung
  Viettel
  Emec
 • domino piza
  Avery
  vnuni
 • Phu Thai
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
  donuts
 • Fujisu
  Burgurking
  aeon
 • guardian
  Starcafe
  Vinastar
 • paris
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)