Motorola DS6878-SR

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Motorola DS6878-DL

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Motorola Symbol DS6707-DP

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Motorola DS4208

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Motorola LI4278

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

CL-S6621

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

MICROSCAN VISION HAWK

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét/Cân MP6000

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Partner Tech Ordering Terminal OT-110

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Máy quét đọc mã vạch 2D (2 chiều) QD2400

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

TTP-247 Series

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

BHT-1200Q-CE

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

 • vnuni
  paris
  domino piza
  Burgurking
 • VFS
  TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
 • Vinastar
  SCSC
  Fujisu
  cinebox
 • samsung
 • Phu Thai
 • Avery
 • aeon
  Bobby Brewers
  Phacmarcy
  popeyes
 • DAFC
  Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)