• Emec
  DAFC
  donuts
 • Fujisu
  aeon
  VFS
 • SCSC
  Starcafe
  Viettel
 • Avery
 • Phu Thai
 • popeyes
  Bobby Brewers
  cinebox
  guardian
 • samsung
  TSUCHIYA TSCO
  domino piza
  Vinastar
 • Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)