• SCSC
 • domino piza
  Phu Thai
  paris
 • aeon
  vnuni
  donuts
  Starcafe
 • DAFC
  VFS
  guardian
 • Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • Vinastar
  Emec
  samsung
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • Viettel
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)