• DAFC
 • Vinastar
 • vnuni
 • domino piza
  Burgurking
 • cinebox
  Starcafe
  aeon
 • SCSC
  donuts
  popeyes
 • VFS
  Viettel
  Phacmarcy
  samsung
 • Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)