• vnuni
  domino piza
  VFS
 • Avery
  Viettel
 • paris
  Burgurking
  DAFC
 • samsung
 • Emec
  popeyes
  Fujisu
 • Bobby Brewers
  SCSC
  cinebox
 • Phu Thai
  Vinastar
  donuts
 • aeon
  guardian
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)