QuickScan Tall Stand STD-QD20-WH, Gooseneck, White

QuickScan Tall Stand STD-QD20-WH, Gooseneck, White

QuickScan Tall Stand STD-QD20-WH, Gooseneck, White

Tổng quan

Datalogic QuickScan Tall Stand STD-QD20-WH, Gooseneck, White 

 • vnuni
 • VFS
  Starcafe
  Vinastar
 • DAFC
  Phacmarcy
 • Emec
 • TSUCHIYA TSCO
  donuts
  paris
 • guardian
  Viettel
 • Burgurking
  aeon
  SCSC
  samsung
 • Phu Thai
  popeyes
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)