QuickScan Tall Stand STD-QD20-BK, Gooseneck, Black

QuickScan Tall Stand STD-QD20-BK, Gooseneck, Black

QuickScan Tall Stand STD-QD20-BK, Gooseneck, Black

Tổng quan

Datalogic QuickScan Tall Stand STD-QD20-BK, Gooseneck, Black

 • Starcafe
 • samsung
  Bobby Brewers
  donuts
  paris
 • VFS
  aeon
  Viettel
 • Avery
  Fujisu
 • domino piza
  popeyes
  cinebox
 • guardian
  vnuni
 • Emec
  TSUCHIYA TSCO
 • Phacmarcy
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)