QuickScan Power Supply 90ACC1882

QuickScan Power Supply 90ACC1882

QuickScan Power Supply 90ACC1882

Tổng quan

 Datalogic PG5-05P55 Power Supply Unit [Fig-8] 5 Vdc (requires P/Cord)

 • Emec
  Phacmarcy
  Avery
 • domino piza
  Fujisu
 • aeon
 • guardian
  donuts
  paris
 • Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • Burgurking
  Phu Thai
  DAFC
 • Starcafe
  Vinastar
  cinebox
 • SCSC
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)