QuickScan Power Supply 90ACC1882

QuickScan Power Supply 90ACC1882

QuickScan Power Supply 90ACC1882

Tổng quan

 Datalogic PG5-05P55 Power Supply Unit [Fig-8] 5 Vdc (requires P/Cord)

 • domino piza
  Starcafe
  DAFC
  Burgurking
  aeon
 • samsung
  Phacmarcy
  Viettel
 • guardian
  vnuni
  TSUCHIYA TSCO
  donuts
 • VFS
  popeyes
 • Vinastar
  cinebox
 • Avery
 • paris
  Phu Thai
  Fujisu
 • SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)