PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

Tổng quan

 Datalogic PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

 • Avery
  DAFC
 • Starcafe
  cinebox
 • Burgurking
  Vinastar
 • vnuni
  guardian
  SCSC
  Phacmarcy
  domino piza
 • Bobby Brewers
  paris
  Fujisu
 • aeon
  Viettel
 • Phu Thai
  VFS
  popeyes
 • donuts
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)