PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

Tổng quan

 Datalogic PowerScan Vehicle Mount VMK-8000 Kit

 • Fujisu
 • VFS
  domino piza
  vnuni
  Phu Thai
 • donuts
  SCSC
 • Emec
 • Burgurking
  Phacmarcy
 • guardian
  DAFC
 • cinebox
 • paris
  aeon
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)