PowerScan MC-P080 MC-8000 4 Slot Battery Charger

PowerScan MC-P080 MC-8000 4 Slot Battery Charger

PowerScan MC-P080 MC-8000 4 Slot Battery Charger

Tổng quan

Datalogic PowerScan MC-P080 MC-8000 4 Slot Battery Charger. Datalogic MC-8000 Multi 4-Slot Battery Charger Only (requires PSU)

 

 • VFS
  Starcafe
  domino piza
  Fujisu
 • donuts
 • guardian
  Burgurking
 • Phacmarcy
  Bobby Brewers
  Viettel
  vnuni
 • Vinastar
 • popeyes
  Phu Thai
  Avery
 • paris
  TSUCHIYA TSCO
  DAFC
  Emec
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)