PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

Tổng quan

Datalogic PowerScan Charger Base C-8000, CHR-PM80, PM8300
Code: CHR-PM80

 

 • donuts
  vnuni
  SCSC
 • domino piza
  Phu Thai
  VFS
  popeyes
  Viettel
 • Bobby Brewers
  guardian
  Avery
 • DAFC
  Emec
 • aeon
 • Burgurking
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
 • Phacmarcy
 • Starcafe
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)