PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

Tổng quan

Datalogic PowerScan Charger Base C-8000, CHR-PM80, PM8300
Code: CHR-PM80

 

 • Burgurking
  Emec
 • Phacmarcy
 • Viettel
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
  DAFC
  Avery
  donuts
  samsung
 • TSUCHIYA TSCO
  paris
 • aeon
  Starcafe
 • SCSC
  popeyes
  domino piza
  Fujisu
 • Vinastar
  VFS
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)