PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

PowerScan Charger Base

Tổng quan

Datalogic PowerScan Charger Base C-8000, CHR-PM80, PM8300
Code: CHR-PM80

 

 • Emec
  guardian
  paris
 • Starcafe
  donuts
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • popeyes
  aeon
 • vnuni
  DAFC
 • Phu Thai
  Bobby Brewers
  domino piza
  samsung
  VFS
 • Phacmarcy
  Burgurking
  Avery
 • SCSC
  Viettel
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)