Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Tổng quan

Datalogic Power Supply AC/DC 230V Wall Mount [UK] for Datalogic QuickScan QD2110, QD2130 & Magellan 1400i  

 • VFS
  samsung
 • Phacmarcy
  Fujisu
 • aeon
  SCSC
 • Avery
  Bobby Brewers
  Viettel
 • cinebox
  TSUCHIYA TSCO
  donuts
 • guardian
  Vinastar
  Burgurking
 • vnuni
  Phu Thai
 • DAFC
  domino piza
  popeyes
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)