Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Power Supply 4004-0818 QuickScan QD21xx, Magellan

Tổng quan

Datalogic Power Supply AC/DC 230V Wall Mount [UK] for Datalogic QuickScan QD2110, QD2130 & Magellan 1400i  

 • donuts
  Vinastar
  domino piza
  vnuni
 • VFS
  Phu Thai
  TSUCHIYA TSCO
 • Viettel
  guardian
  DAFC
 • popeyes
  SCSC
 • Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • aeon
  Fujisu
  cinebox
 • Emec
  Burgurking
 • Avery
  paris
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)