Heron Stand 90ACC1875 Metal, Hands Free

Heron Stand 90ACC1875 Metal, Hands Free

Heron Stand 90ACC1875 Metal, Hands Free

Tổng quan
Datalogic PLATE Metal Plate for Hands-Free Stand for Heron

 • Bobby Brewers
  SCSC
 • TSUCHIYA TSCO
  VFS
  donuts
 • Fujisu
  Phu Thai
 • samsung
  popeyes
 • aeon
  guardian
 • vnuni
  domino piza
  Vinastar
  Burgurking
  DAFC
 • Emec
  cinebox
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)