Gryphon Smart Stand STD-AUTO-G040-BK

Gryphon Smart Stand STD-AUTO-G040-BK

Gryphon Smart Stand STD-AUTO-G040-BK

Tổng quan

Datalogic Gryphon Smart Stand STD-AUTO-G040-BK.
Datalogic Smart Stand G040 / Black

 • SCSC
  Emec
  Avery
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  DAFC
  Vinastar
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
  aeon
 • popeyes
  Phacmarcy
 • Viettel
  paris
  Burgurking
 • guardian
 • Fujisu
  donuts
  cinebox
 • samsung
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)