Gryphon Charger Base C-4000

Gryphon Charger Base C-4000

Gryphon Charger Base C-4000

Tổng quan

Datalogic C-4000 Charger Only Base / Black (requires PSU). Suitable for Gryphon GM4100, GM4130, GBT4100, GBT4130

 

 • VFS
  Vinastar
  Bobby Brewers
  samsung
 • Viettel
  guardian
  SCSC
 • Emec
 • Burgurking
  Phu Thai
  domino piza
  vnuni
 • paris
  Phacmarcy
 • DAFC
  Fujisu
 • Avery
 • popeyes
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)