Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Tổng quan

 Datalogic RBP-4000 Battery Pack (Removable) / Gryphon I GM4100

 • SCSC
 • Starcafe
  Phu Thai
 • VFS
  Avery
  Burgurking
  DAFC
 • Emec
  Bobby Brewers
  Viettel
  aeon
 • Fujisu
  Phacmarcy
  paris
 • TSUCHIYA TSCO
 • samsung
  donuts
 • cinebox
  guardian
  domino piza
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)