Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Gryphon Battery Pack RBP-GM40, RBP-4000 for GM4100

Tổng quan

 Datalogic RBP-4000 Battery Pack (Removable) / Gryphon I GM4100

 • Burgurking
  SCSC
  popeyes
 • vnuni
  Starcafe
 • aeon
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
  domino piza
  Phacmarcy
  guardian
  Fujisu
 • Bobby Brewers
  Avery
  VFS
 • Vinastar
  Emec
  DAFC
  cinebox
  paris
 • Phu Thai
 • Viettel
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)