Tin Tức » Giải pháp quản lý Nhân sự tiền lương toàn diện

Giải pháp quản lý Nhân sự tiền lương toàn diện


 

Phần mềm Quản lý nhân sự Globalvision.HRM Standard là phần mềm hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho doanh nghiệp trong công tác quản lý nguồn nhân lực. GV.HRM Standard phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh. Đặc biệt để cung cấp cho các nhà Quản lý một công cụ đơn giản trong cách sử dụng, hiệu quả trong Quản lý, nhanh chóng và chính xác trong việc tính lương. Cung cấp thông tin đầy đủ, đa dạng, các tính năng bảo mật an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất.. Với các chức năng quản lý đa dạng và tích hợp cao nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu đa dạng và khác nhau của nhiều doanh nghiệp. Bao gồm từ quản lý Tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự - đào tạo, tính toán mức nộp bảo hiểm xã hội đến công tác chấm công và tính lương cho nhân sự...
 

Đối tượng sử dụng Sản phẩm là Bộ phận nhân sự của:

- Các Công ty, Doanh nghiệp đơn lẻ
- Các Doanh nghiệp lớn bao gồm nhiều cấp đơn vị
 

Đặc Điểm Phần mềm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng,

- Nghiệp vụ quản trị nhân sự linh hoạt bám sát thực tế.

- Được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server ), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ liệu nhanh.

- Có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN) và không giới hạn số lượng máy trạm.

- Cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

- Hỗ trợ linh hoạt xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách tính lương khác nhau: Lương gián tiếp, Lương công nhân trực tiếp sản xuất, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật,...

- Dễ dàng phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng chi tiết đến từng bộ phận chức năng trong chương trình,

- Báo cáo đầy đủ về Quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo qui định mới nhất của nhà nước.

- Chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo khác nhau như: word, excel. acess, XML

- Theo dõi hiện trạng nhân sự theo thời gian thực.

- Phương thức chấm công hiện đại và phong thú

 

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH PHẦM MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ GV.HMR STANDAR

1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG

2 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC

3. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ

· Quản lý tuyển dụng
· Quản lý thông tin nhân viên
· Quản lý chế độ chính sách
· Quản lý bảo hiểm
· Quản lý đào tạo
· Quản lý đánh giá
· Quản lý chấm công
· Quản lý lương

4. CHỨC NĂNG BÁO CÁO

 • TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
  Emec
  vnuni
 • Burgurking
 • VFS
  donuts
  Viettel
 • aeon
  SCSC
  Phacmarcy
 • Phu Thai
  paris
 • cinebox
 • popeyes
  guardian
 • Fujisu
  Bobby Brewers
  DAFC
  samsung
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)