QuickScan® QS6500BT

QuickScan® QS6500BT

QuickScan® QS6500BT

Tổng quan

Đầu đọc ảnh tuyến tính QS6500BT là thành viên không dây thực thi cao nhất của họ QuickScan.Với công nghệ không dây Bluetooth và phạm vi 10m, QS6500BT có thể loại bỏ các dây cáp giới hạn sự di chuyển và tạo an toàn tại nơi làm việc. Một cách tùy chọn, đầu đọc có thể truyền dữ liệu tới máy chủ thông qua trạm cơ sở của nó cũng như bất kỳ thiết bị nào tương thích Bluetooth® 2.0 thương mại hoặc nhúng.

Thông số kỹ thuật
Technology Linear Image; Image sensor CCD Solid-state 2048 pixels
Wireless Technology Bluetooth 2.0 Certified Class 2; Radio Frequency 2.4 GHz; Radio Range (Open Air) 10 m.
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Postal Codes: China Post ; Stacked Codes: Code 16K, EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites : PDF Models, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417 : PDF Models, PDF417 : PDF Models, UPC A/E Composites
Interface Keyboard Wedge, RS 232, USB
Durability IP52. Withstands repeated drops from 1.5 m
Max speed 450 reads/sec
Print contrast 30%
Max resolution 0.130 mm (= 5 mils)
Ambient Light 80 000 lux
Typical Depth of Field Printing resolution, contrast and ambient light dependent:
5.1 to 12.7 cm for codes 5 mils;
2.5 to 17.8 cm for codes 7.5 mils;
0.0 to 30.5 cm for codes 10 mils;
0.0 to 38.0 cm for codes 13 mils;
2.5 to 61.0 cm for codes 20 mils;
(5 mils = 0.130 mm);
Reading Indicators Beeper (Adjustable Tone and Volume); Good read LED
Battery Battery Type Lithium-Ion, 800 mAh; Charge Time: Slow Charge Cradle 8 Hours, Standard Charge Cradle 2.5 Hours; Reads per Charge 33000
Applications The pertiency is user for bookstores, supermakets and shops
Model & Accessories


QuickScan QS6500BT Models and Kits
QuickScan QS6500 BT, Kit, RS232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0736-80) QS65B-3010300-105R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM 46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger and Cable 8-0739-02) QS65B-3050000-502R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM 46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger and Cable 8-0739-04) QS65B-1050000-502R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger and Cable 8-0734-12) QS65B-1060000-601R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger and Cable 8-0734-12) QS65B-3060000-601R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0739-02) QS65B-3050300-501R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0429-02) QS65B-3050100-501R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger and Cable 8-0739-02) QS65B-1050100-501R
QuickScan QS6500BT, Kit, IBM46xx, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0739-02) QS65B-1050300-501R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (AU) and Cable 8-0741-17) QS65B-3030600-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0741-17) QS65B-3030100-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0741-17) QS65B-3030300-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (AU) and Cable 8-0741-17) QS65B-1030600-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0741-17) QS65B-1030300-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, KBW, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0741-17) QS65B-1030100-301R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager and Charger) QS65B-3010000R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (AU) and Cable 8-0736-80) QS65B-3010600-105R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0736-80) QS65B-3010100-105R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Gray (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0736-80) QS65B-1010100-105R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0736-80) QS65B-1010300-105R
QuickScan QS6500BT, Kit, RS-232, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-interface, 1d Linear +PDF417/MicroPDF417, Grey, (Kit QS65B-1010000R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (AU) and Cable 8-0734-08) QS65B-3040600-401R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0734-08) QS65B-3040300-401R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Black (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0734-08) QS65B-3040100-401R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (AU) and Cable 8-0734-08) QS65B-1040600-401R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (EU) and Cable 8-0734-08) QS65B-1040300-401R
QuickScan QS6500BT, Kit, USB, Bluetooth Wireless Technology, Linear Imager, Multi-Interface, 1D Linear + PDF417/MicroPDF417, Grey (Kit inc. Imager, Charger, Power Supply (US) and Cable 8-0734-08) QS65B-1040100-401R
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, QuickScan QS6500BT W-QS65BT-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, QuickScan QS6500BT W-QS65BT-5
Contract, 5-Day, 3 Years, QuickScan QS6500BT E-QS65BT-3
Contract, 5-Day, 5 Years, QuickScan QS6500BT E-QS65BT-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, QuickScan QS6500BT Q-QS65BT-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, QuickScan QS6500BT Q-QS65BT-5
 
CABLES
Cable, I3476 Wedge, Rohs, 8 ft. CWI3476-R
Cable, IBM 4683, Port 5B, 12 ft 8-0429-02
Cable, IBM USB POT, 15 ft (For Power Off Terminal applications it is recommended that you use IBM USB interface cables.) 8-0734-15
Cable, IBM USB, POT, 12' 8-0734-12
Cable, KBW Extension Cable for IBM 347X Terminals (Requires Base Cable) CWI3476
Cable, KBW, 25D, S, E/P,12 ft 8-0741-16
Cable, KBW, 5DIN, P&S, POT/External Power, Coiled, 12 ft 8-0741-03
Cable, KBW, 6MDIN, P&S, E/P-POT, Coiled, 12 ft 8-0671-02
Cable, RS-232, 10RJ Plug, Magellan 2200VS/2300HS AUX Port, POT, 12 ft 8-0737-10
Cable, RS-232, 8DIN, P, SATO, POT, 8 ftt 8-0577-12
Cable, RS-232, DB9S, Coiled, 8 ft 8-0423-03
Cable, RS-232, DB9S, Coiled, 8 ft 8-0736-03
Cable, RS-232, DB9S, Coiled, 8 ft 8-0423-03
Cable, RS-232, DB9S, POT, 12 ft 8-0736-17
Cable, RS-232, External Power, 25DSUB, 12 ft 8-0736-02
Cable, RS-232, External Power, 25DSUB, 8 ft 8-0736-01
Cable, RS-232, External Power, 9D, S, 12 ft 8-0736-80
Cable, RS-232, SNI, With DTR, Black, 12 ft 8-0423-04
Cable, USB, Type A, Power Off Terminal, Coiled, 12 ft 8-0734-16
Cable, USB, Type A, Power Off Terminal, Low Speed, 2 m 8-0734-10
Cable, WE, 9DSUB, Cable Select, 8 ft 8-0422-02
Cable, WE, RJ6, Coiled, 8 ft 8-0422-03
 
 
MOUNTS/STANDS
Holder, Black 7-0840
Holder, Desk Mount, QS6500BT 11-0130
Holder, Grey 7-0393
Holder, Multi-Purpose, Black 11-0360
Holder, Multi-Purpose, Grey 11-0362
Holder, Wall Mount, QS6500BT 11-0129
Stand, Hands-free, Black 8-0681-02
Stand, Hands-free, Grey 8-0681-01
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • Phu Thai
  aeon
  samsung
  DAFC
 • Starcafe
  popeyes
  Viettel
 • donuts
  Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • cinebox
 • Fujisu
  Emec
 • domino piza
  SCSC
  Bobby Brewers
  guardian
 • Avery
  VFS
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)