Magellan™ 3300HSI

Magellan™ 3300HSI

Magellan™ 3300HSI

Tổng quan
 • Đầu đọc mã vạch Magellan 3300HSI mang công nghệ hình ảnh mới của Datalogic tới POS. Cùng với đầu đọc để bàn Magellan 3200Vsi, chúng là máy quét mã vạch đầu tiên giống hệt tốc độ và tầm quét rộng của dòng máy quét lazer đa hướng hiệu suất cao trong khi còn có những lợi ích gắn liền với hình ảnh.

  Công nghệ hình ảnh này cung cấp hiệu suất nổi bậc khi thu thập những mã vạch khó đọc như ngắn, nhăn, mờ và các mã GS1 DataBar, và đọc cả những mã tuyến tính 1D và 2D.
 •    
Thông số kỹ thuật
Technology Omnidirectional laser; Image Capture BMP, JPEG; Image Sensor 1280x1024 ; In-Counter
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Stacked Codes: GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417 ; 2D Code: Aztec Code, Data Matrix, ECC200 Only, MaxiCode, QR Code
Durability Very good, not be to drop (fix)
Max speed 39 Million pixels/sec
Ambient Light 0 to 86.100 lux
Print contrast 25%
Typical Depth of Field Height 10.2 cm that reader’s surface
Max resolution 0.130 mm (= 5 mils)
Reading Indicators Beeper (Adjustable tone and volume); Good read LED
Dimensions 15.2cm L x 15.2cm W x 8.7cm D (Below Counter)
Weight 0.79 kg
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops
Model & Accessories

Magellan 3300HSi Scanner Models
Magellan 3300HSi, Kit, IBM USB Scanner, 1D/2D Model, Sapphire Glass, Counter/Wall Mount, 4.5 m/ 15 ft Cable M3301-010210-00403
Magellan 3300HSi, Kit, RS-232 WN Scanner, 1D/2D Model, Sapphire Glass, Counter/Wall Mount, 9D SNI Beetle 4.5 m/15 ft Cable M3301-010210-00230
Magellan 3300HSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D/2D Model, Sapphire Glass, Counter/Wall Mount, Power Brick/Cord (EU), Type A 4.5 m/15 ft Cable M3301-010210-07604
Magellan 3300HSi, Kit, USB Keyboard Scanner, 1D/2D Model, Sapphire Glass, Counter/Wall Mount, Power Brick/Cord (US), Type A 4.5 m/15 ft Cable M3301-010210-01604
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,DLC top w/Polycarbonate,Factory Default config,1D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3302-010100
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,DLC top w/Polycarbonate,Factory Default config,2D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3302-010200
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,LLT top,Factory Default config,1D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3301-010100
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,LLT top,Factory Default config,2D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3301-010200
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,Tin oxide top w/Polycarbonate,Factory Default config,1D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3303-010100
MGL3300,DLS w/Std EAS antenna,Tin oxide top w/Polycarbonate,Factory Default config,2D Scanning S/W,No mount,No brick or cord,No cable M3303-010200
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, Quick Replacement, 3 Years, Magellan 3300HSi Q-MGL3300HSI-3
Contract, Quick Replacement, 5 Years, Magellan 3300HSi Q-MGL3300HSI-5
Contract, Service Plus 2-day, 3 Years, Magellan 3300HSi W-MGL3300HSI-3
Contract, Service Plus 2-day, 5 Years, Magellan 3300HSi W-MGL3300HSI-5
Contract, Service Plus 5-day, 3 Years, Magellan 3300HSi E-MGL3300HSI-3
Contract, Service Plus 5-day, 5 Years, Magellan 3300HSi E-MGL3300HSI-5
 
CABLES
Cable, IBM, Port 17, 16P, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-09
Cable, IBM, Port 9B, 4 Pin, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-08
Cable, KBW, 5/6, IBM, A/P, PCXT, External Power, 4.5 m/15 ft 8-0735-03
Cable, Power Adapter 8-0937-01
Cable, RS-232, 9D, SNI Beetle, POT, 4.5 m/15 ft 8-0730-30
Cable, RS-232, DB9 S, External Power, 4.5m/ 15 ft 8-0730-54
Cable, RS-232, DB9P S, Beetle, External Power, 4.5m/ 15 ft 8-0730-55
Cable, USB Type A, Straight, External Power, 4.5m/15 ft 8-0938-01
Cable, USB, Sure POS, POT, 4.5 m/ 15 ft 8-0938-02

 

MOUNTS/STANDS
Mount, Counter, HS1250 Fill, Magellan 2300HS/3300HSi 11-0178
Mount, Counter, Standard, Magellan 2300HS/3300HSi 11-0027
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • paris
  Phu Thai
  domino piza
 • cinebox
  guardian
 • VFS
  Bobby Brewers
 • vnuni
 • Avery
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
  Fujisu
  Phacmarcy
 • Viettel
  SCSC
  donuts
 • Emec
  aeon
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)