Magellan® 2300HS

Magellan® 2300HS

Magellan® 2300HS

Tổng quan

 Máy quét Magellan 2200VS được thiết kế đặc biệt cho các nhà bán lẻ đòi hỏi hiệu suất cao trong một nhân tố nhỏ gọn, dạng nằm ngang. Rất phù hợp cho các môi trường kiểm tra bán lẻ với giao dịch bán hàng có khối lượng từ trung bình đến cao.

Thông số kỹ thuật
Technology Multi-Beam Lazer, In-Counter Horizontal Single Plane
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Interface Keyboard Wedge, RS 232, USB
Durability Very good, not be to drop (fix)
Max speed 6,000 rpm ; Scan lines 18
Dimensions 15.2 x 15.2 x 8.6 cm
Weight 1.1 kg
Reading Indicators Beeper (Adjustable tone and volume)
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops
Model & Accessories

Magellan 2300HS Scanner Models
Magellan 2300HS, Kit, IBM 46XX Scanner, Sapphire Glass, Standard Counter Mount, IBM Port 9B, POT, 15 ft Cable (Kit includes Scanner, Mount and Cable.) M230B-00101-03080R
Magellan 2300HS, Kit, RS-232 Scanner, Sapphire Glass, Standard Counter Mount with HS1250 Fill Kit, Power Supply (EU), PC Dsub, 9p, 15 ft Cable (Kit includes Scanner, Mount with Fill Kit, Power Supply and Cable.) M230B-00122-01040R
Magellan 2300HS, Kit, RS-232 Scanner, Sapphire Glass, Standard Counter Mount, Power Supply (US/Can/Mx), PC Dsub, 9p, 15 ft Cable (Kit includes Scanner, Mount, Power Supply and Cable.) M230B-00111-01040R
Magellan 2300HS, Scanner, Multi-Interface, DLC Glass, Standard Counter Mount (Required Cable and/or Power Supply Sold Separately.) M230C-00101-00000R
Magellan 2300HS, Scanner, Multi-Interface, Sapphire Glass, Standard Counter Mount (Required Cable and/or Power Supply Sold Separately.) M230B-00101-00000R
Magellan 2300HS, Scanner, Multi-Interface, Tin Oxide Glass, Standard Counter Mount (Required Cable and/or Power Supply Sold Separately.) M230D-00101-00000R
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, Magellan 2300HS W-MGL2300HS-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, Magellan 2300HS W-MGL2300HS-5
Contract, 5-Day, 3 Years, Magellan 2300HS E-MGL2300HS-3
Contract, 5-Day, 5 Years, Magellan 2300HS E-MGL2300HS-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, Magellan 2300HS Q-MGL2300HS-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, Magellan 2300HS Q-MGL2300HS-5
 
CABLES
Cable, EAS, Interconnect, Sensormatic to Magellan 22200VS/2300HS 8-0145-06
Cable, EAS, Interlock, 6 ft (Uses AUX Port) 8-0769-04
Cable, EAS, Interlock, AUX Port for PowerScan/QuickScan RS-232 Handhelds, 4.5 m/15 ft 8-0737-17
Cable, IBM USB, External Power, 4.5 m/15 ft 8-0732-01
Cable, IBM USB, POT, 4.5 m/15 ft 8-0732-03
Cable, IBM, Port 17, 16P, 4.5 m/15 ft 8-0731-01
Cable, IBM, Port 17, 16P, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-09
Cable, IBM, Port 9B, 4 pin, 4.5m/15 ft 8-0731-02
Cable, IBM, Port 9B, 4 Pin, POT, 4.5 m/15 ft 8-0731-08
Cable, KBW, 5/6, IBM, A/P, PCXT, 4.6 m/15 ft 8-0735-01
Cable, RS-232, 10RJ Plug, Magellan 2200VS/2300HS AUX Port, POT, 12 ft 8-0737-10
Cable, RS-232, 9D, SNI Beetle, External Power, 4.5 m/15 ft 8-0730-39
Cable, RS-232, 9D, SNI Beetle, POT, 4.5 m/15 ft 8-0730-30
Cable, RS-232, DB9, POT, 24V In, 15 ft 8-0730-48
Cable, RS-232, PC Dsub, 25P, 4.5 m/15 ft 8-0730-33
Cable, RS-232, PC D-Sub, 9 Pin, 4.5m/15 ft 8-0730-04
Cable, USB, Type A, External Power, 4.5 m/15 ft 8-0732-04

 

MOUNTS/STANDS
Mount, Counter, HS1250 Fill, Magellan 2300HS/3300HSi 11-0178
Mount, Counter, Standard, Magellan 2300HS/3300HSi 11-0027
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • TSUCHIYA TSCO
  cinebox
  Bobby Brewers
  popeyes
  DAFC
 • vnuni
  guardian
  SCSC
  Burgurking
  Phu Thai
 • Phacmarcy
 • aeon
 • domino piza
  paris
  Starcafe
 • Fujisu
 • Viettel
  VFS
  Avery
 • donuts
  Vinastar
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)