PowerScan® PM8500 2D

PowerScan® PM8500 2D

PowerScan® PM8500 2D

Tổng quan

Đầu đọc ảnh vùng không dây PowerScan PM8500 cung cấp khả năng đọc đa hướng các mã 1D và 2D. Kết hợp với sự di động vô hạn đảm bảo bởi Datalogic STAR Cordless System™.

Datalogic STAR Cordless System với thông tin vô tuyến dãy hẹp cung cấp chìa khóa để tăng năng suất và tính linh hoạt tại nơi làm việc. Nó cung cấp các giải pháp mở rộng từ những ứng dụng điểm-điểm đơn giản đến khả năng kết nối mạng. Một bộ hiển thị tùy chọn với bàn phím 3-phím cung cấp thông tin hữu dụng tới người dùng như thời gian, trạng thái pin và sự cho phép tương tác với máy chủ.

Thông số kỹ thuật
Wireless Technology Datalogic STAR Cordless System™; Point – Point configuration; Multi – Point configuration; Radio Frequency 433.92 MHz (<10 mW) và 910 MHz (<1mW); Radio Range (Open Air) 50 m (433.92 MHz) and 30 m (910 MHz)
Technology Area Image
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; 2D Codes: Aztec Code, Aztec Mesas, Data Matrix, MaxiCode, QR Code ; Postal Codes: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail, Code (RM4SCC) ; Stacked Codes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E
Interface Keyboard Wedge, RS 232, USB
Durability IP65, IP64 (8500-D). Withstands repeated drops from 2 m
Print contrast 15%
Max resolution 2 mils
Ambient Light 0 – 100.000 lux
Typical Depth of Field Printing resolution, contrast and ambient light dependent:
7.5 to 15.5 cm for codes 5 mils;
8.0 to 18.5 cm for code PDF 5 mils;
8.0 to 16.5 cm for code DataMatrix/QR 7.5 mils;
5.5 to 24.5 cm for codes 10 mils;
7.0 to 19.5 cm for code DataMatrix/QR 10 mils;
4.0 to 25.5 cm for code PDF 10 mils;
5.0 to 27.0 cm for codes 13 mils;
5.5 to 36.5 cm for codes 20 mils;
Reading Indicators Beeper (Adjustable Tone and Volume) ; Datalogic “Green Spot” good read feedback; Good read LED.
Battery Battery Type Li-ION 2150 mAh; Charge Time 4 Hours; Reads per Charge +30000
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops and industrial manufacture
Model & Accessories


PowerScan PM8500 Models and Kits
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, High Density, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-DHD433RB
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, High Density, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-HD433RB
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, Standard Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-D433RB
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, Standard Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-433RB
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, Wide Angle, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-DWA433RB
PowerScan PM8500, 433 MHz, Area Imager, Wide Angle, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-WA433RB
PowerScan PM8500, 433Mhz, High Density with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-DHD433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, High Density with Display, Removable Battery, USB kit with Base Statio BC8030-433Mhz and CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-DHD433RK10
PowerScan PM8500, 433Mhz, High Density with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-HD433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, High Density with Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-433Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-HD433RK10
PowerScan PM8500, 433Mhz, Wide Angle with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-438 Power Supply, Power cord with European plug PM8500-DWA433RK10
PowerScan PM8500, 433Mhz, Wide Angle with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8060-433Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-DWA433RK11
PowerScan PM8500, 433Mhz, Wide Angle, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-433Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-WA433RK10
PowerScan PM8500, 433Mhz, Wide Angle, with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-DWA433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, Wide Angle, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-WA433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-433Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-D433RK10
PowerScan PM8500, 433Mhz, with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-D433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-433RK20
PowerScan PM8500, 433Mhz, with Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug PM8500-433RK10
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, High Density, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-DHD910RB
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, High Density, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-HD910RB
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, Standard Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-D910RB
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, Standard Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-910RB
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, Wide Angle, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8500-DWA910RB
PowerScan PM8500, 910 MHz, Area Imager, Wide Angle, No Display or Keypad, Removable Battery PM8500-WA910RB
PowerScan PM8500, 910Mhz, High Density, with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-433Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-DHD910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, High Density, with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-DHD910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, High Density, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-HD910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, High Density, with Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-HD910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, Wide Angle, Removable Battery,USB kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-WA910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, Wide Angle, with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-DWA910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, Wide Angle, with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-910Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-DWA910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, Wide Angle, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-WA910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Display, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-D910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-910Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-D910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-910RK20
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8060-910Mhz, and Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-910RK21
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-910Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-910RK10
PowerScan PM8500, 910Mhz, with Removable Battery, USB kit with Base Station BC8060-910Mhz and Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug PM8500-910RK11

Base Stations
PowerScan PM8000, 433 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface BC8030-433
PowerScan PM8000, 433 MHz, Base Station/Charger, BC-8060, Multi-Interface/RS-485 BC8060-433
PowerScan PM8000, 910 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface BC8030-910
PowerScan PM8000, 910 MHz, Base Station/Charger, BC-8060, Multi-Interface/RS-485 BC8060-910
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station W-BC8-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8500 W-PM85-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station W-BC8-5
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8500 W-PM85-5
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station E-BC8-3
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8500 E-PM85-3
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station E-BC8-5
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8500 E-PM85-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station Q-BC8-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8500 Q-PM85-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station Q-BC8-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8500 Q-PM85-5
 
BATTERIES/BATTERY CHARGERS
Battery Charger, 4-Slot, MC-8000; (requires the FPS18 power supply) MC-P080
Battery Pack, Fixed, FBP-8000 FBP-PM80
Battery Pack, Removable, RBP-8000 RBP-PM80
Charging Only Base Station, C-8000 CHR-PM80
Spare Battery Slot, SBS-8000 (use with BC8060 or CHR-PM80 models) SBS-PM80
 
CABLES
CAB-428 RS485 Interface Splitter 90A051950
CABLE ASSY,RS,25P,MALE,CBX800 EXTERNAL POWER,COIL,12' CAB-509
Cable, KBW 3151, 347x, 378x, Coiled, CAB-485, 11 ft. CAB-485
Cable, KBW, PS/2, Coiled, CAB-437, 9 ft. CAB-437
Cable, KBW, PS/2, Laptop, Coiled, 3.6 m, CAB-463 CAB-463
Cable, KBW, PS/2, PWR, Coiled 3.6 m, CAB-462 CAB-462
Cable, KBW, PS/2, Straight, CAB-436, 6 ft. CAB-436
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-474 CAB-474
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 7.6 m, CAB-477 CAB-477
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-459 CAB-459
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, CAB-434, 8 ft. CAB-434
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, 3.2 m, CAB-501 CAB-501
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, CAB-433, 6 ft. CAB-433
Cable, RS-232, 25P, Female, Coiled, CAB-471, 10 ft. CAB-471
Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-472, 10 ft. CAB-472
Cable, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled, 25 ft, 90A052014, CAB-479 CAB-479
Cable, RS-232, 9P, Male, Coiled, 3.6 m, CAB-456 CAB-456
Cable, RS-232, Motorola VRC 69xx, CAB-450, 12 ft. CAB-450
Cable, RS-232, Motorola VRS 79/89xx, CAB-451, 6 ft. CAB-451
Cable, USB, Type A, Coiled, 3.6 m, CAB-467, 12 ft. CAB-467
Cable, USB, Type A, Coiled, CAB-439, 8 ft. CAB-439
Cable, USB, Type A, Straight, 3.6 m, CAB-465 CAB-465
Cable, USB, Type A, Straight, CAB-438, 6.5 ft. CAB-438
Cable, WE, 9P, Female, Coiled, 4.6 m, CAB-490 CAB-490
Cable, WE, 9P, Male, Coiled, 8 ft, DP9000 CAB-473
Cable, WE, 9P, Male, Straight, CAB-470, 6.5 ft. CAB-470
Cable, WE, Lemo, LXE Terminal, Coiled, 2.4 m, CAB-489 CAB-489
Cable, WE, RJ10 Intermec 2010, 2.4 m, CAB-491 CAB-491
Cable, WE, RJ6 Decathlon, Coiled, 6.1 m, CAB-488 CAB-488
Cable, WE, RJ6, Male, Coiled, 2.4 m, CAB-487 CAB-487
 
CASES/HOLSTERS
Holder, Desk/Wall Mount HLD-P080
Holder, Heated, 24VDC 11-0139
Holder, Heated, 36VDC 11-0138
Holder, Heated, 48VDC 11-0140
Holster, Universal, HLS-8000 HLS-P080
Protective Case/Belt Holster, PC-8000 (for unit without display) PC-P080
Protective Case/Belt Holster, PC-8000-D (for unit with display) PCD-P080
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • SCSC
  VFS
  Fujisu
  Burgurking
 • donuts
 • domino piza
  Phacmarcy
  vnuni
 • paris
  popeyes
  Bobby Brewers
 • Viettel
  Emec
  Vinastar
 • aeon
  DAFC
  guardian
 • Phu Thai
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)