PowerScan® PM8300

PowerScan® PM8300

PowerScan® PM8300

Tổng quan

PowerScan PM8300 series bao gồm các dòng khác nhau có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. PM8300 là dòng không dây cơ bản, PM8300-D là dòng trung với 1 bộ hiển thị và bàn phím 3-phím, và PM8300-DK là dòng cao cấp với 1 bộ hiển thị và bàn phím 16 phím.

PM8300-DK với các tính năng hiện đại kết nối với máy chủ và dễ dàng phát triển những tính năng cho các ứng dụng, làm cho nó thích hợp với các ứng dụng mà thông thường phải đòi hỏi thêm thiết bị cầm tay đầu cuối đắt tiền. Bàn phím giống như của điện thoại di động cho phép nhập bằng tay các mã vạch không đọc được và  cho phép quản lý dễ dàng các ứng dụng Sốlượng-Mã đơn giản như kiểm kê hàng, chọn lựa, thu nhận …

Thông tin vô tuyến dãy hẹp của Datalogic STAR Cordless System ™ giúp tăng năng suất và tính linh hoạt tại nơi làm việc.

Thông số kỹ thuật
Wireless Technology Datalogic STAR Cordless System™; Point – Point configuration; Multi – Point configuration; Radio Frequency 433.92 MHz (<10 mW) và 910 MHz (<1mW); Radio Range (Open Air) 50 m (433.92 MHz) and 30 m (910 MHz)
Technology Lazer
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Postal Codes: China Post ; Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Interface Keyboard Wedge, RS 232, USB
Durability IP65, IP64 (8300-D, 8300-DK. Withstands repeated drops from 2 m
Max speed 35 reads/sec
Print contrast 15%
Max resolution 0,076 mm (= 3 mils); Auto Range: 0,190 mm (=7,5 mils)
Ambient Light Immune to light exposure in offices/facilities and direct exposure to sunlight
Typical Depth of Field PM8300:
2.1 đến 13.3 cm for codes 5 mils;
3.5 đến 14.2 cm for codes 7.5 mils;
2.9 đến 42.8 cm for codes 10 mils;
2.3 đến 55.1 cm for codes 13 mils;
6.3 đến 78.5 cm for codes 20 mils;
2.5 đến 97.8 cm for codes 40 mils;
PM8300 AR:
7.0 đến 46.5 cm for codes 7.5 mils;
10,8 đến 99.9 cm for codes 10 mils;
12,7 đến 147.3 cm for codes 13 mils;
7.0 đến 215.9 cm for codes 20 mils;
16.0 đến 340.0 cm for codes 40 mils;
0.2 đến 4.1 m for codes 55 mils;
0.5 đến 15.0 m for codes 100 mils;
Reading Indicators Beeper (Adjustable Tone and Volume); Datalogic “Green Spot” good read feedback; Good read LED.
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops and industrial manufacture.
Model & Accessories


PowerScan PM8300 Models and Kits
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, KBW (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-433MHZ base station, Cable CAB-436, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-433K3
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, RS-232 (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-433MHZ base station, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-433K2
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, RS-232, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-DKAR433RK20
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, RS-232, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station, CAB-433, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-DK433RK20
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, USB (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-433MHZ base station, Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-433K1
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, USB, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station, Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-DKAR433RK10
PowerScan PM8300, 433 MHz, Kit, USB, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit-Laser Scanner, Base Station, Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with European plug) PM8300-DK433RK10
PowerScan PM8300, 433 Mhz, Kit, with Display, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8060-433Mhz, and Cable CAB-438 Power Supply, Power cord with European plug PM8300-D433RBK10
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DKAR433RB
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/3-Key Keypad PM8300-DAR433
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DAR433RB
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Auto Range, No Display or Keypad PM8300-AR433
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Auto Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8300-AR433RB
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad PM8300-DK433
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DK433RB
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad PM8300-D433
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad, PreScan (Use with BC8030-433-C005) PM8300-D433-C005
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8300-D433RB
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, No Display or Keypad PM8300-433
PowerScan PM8300, 433 MHz, Laser Scanner, Standard Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8300-433RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, KBW (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-910MHZ base station, Cable CAB-436, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-910K3
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, RS-232 (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-910MHZ base station, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US plug) PM8300-910K2
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, RS-232, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station BC8030, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-DKAR910RK20
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, RS-232, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit incl. Laser Scanner, Base Station BC8030, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-DK910RK20
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, RS-232, Removable Battery (Kit incl. Laser Scanner, BC8060-910MHZ base station, with Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-910RBK2
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, RS-232, Removable Battery with Display (Kit incl. Laser Scanner BC8060-910MHZ base station, Cable CAB-433, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-D910RBK2
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, USB (Kit incl. Laser Scanner, BC8030-910MHZ base station, Cable CAB-438 Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-910K1
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, USB, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station BC8030, Cable CAB-438 Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-DKAR910RK10
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, USB, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery (Kit inc. Laser Scanner, Base Station BC8030, Cable CAB-438 Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-DK910RK10
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, USB, Removable Battery (Kit incl. Laser Scanner, BC8060-910MHZ base station, Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-910RBK1
PowerScan PM8300, 910 MHz, Kit, USB, Removable Battery with Display (Kit incl. BC8060-910MHZ base station, Cable CAB-438, Power Supply, Power cord with US Plug) PM8300-D910RBK1
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DKAR910RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/3-Key Keypad PM8300-DAR910
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Auto Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DAR910RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Auto Range, No Display or Keypad PM8300-AR910
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Auto Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8300-AR910RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad PM8300-DK910
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PM8300-DK910RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad PM8300-D910
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad, PreScan (Use with BC8030-910-C005) PM8300-D910-C005
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PM8300-D910RB
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, No Display or Keypad PM8300-910
PowerScan PM8300, 910 MHz, Laser Scanner, Standard Range, No Display or Keypad, Removable Battery PM8300-910RB

Base Stations
PowerScan PM8000, 433 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface BC8030-433
PowerScan PM8000, 433 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface, PreScan (Use with PM8300-D433-C005) BC8030-433-C005
PowerScan PM8000, 433 MHz, Base Station/Charger, BC-8060, Multi-Interface/RS-485 BC8060-433
PowerScan PM8000, 910 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface BC8030-910
PowerScan PM8000, 910 MHz, Base Station/Charger, BC-8030, Multi-Interface, PreScan (Use with PM8300-D910-C005) BC8030-910-C005
PowerScan PM8000, 910 MHz, Base Station/Charger, BC-8060, Multi-Interface/RS-485 BC8060-910
 
EASEOFCARE AGREEMENTS
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 W-PM83-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station W-BC8-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300-AR W-PM83A-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300-DK W-PM83-16-3
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 W-PM83-5
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station W-BC8-5
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300-AR W-PM83A-5
Contract, 2-Day Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300-DK W-PM83-16-5
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8300 E-PM83-3
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station E-BC8-3
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8300-AR E-PM83A-3
Contract, 5-Day, 3 Years, PowerScan PM8300-DK E-PM83-16-3
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8300 E-PM83-5
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station E-BC8-5
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8300-AR E-PM83A-5
Contract, 5-Day, 5 Years, PowerScan PM8300-DK E-PM83-16-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 Q-PM83-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300 Base Station Q-BC8-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300-AR Q-PM83A-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 3 Years, PowerScan PM8300-DK Q-PM83-16-3
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 Q-PM83-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300 Base Station Q-BC8-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300-AR Q-PM83A-5
Contract, Quick Replacement Comprehensive, 5 Years, PowerScan PM8300-DK Q-PM83-16-5
 
BATTERIES/BATTERY CHARGERS
Battery Charger, 4-Slot, MC-8000; (requires the FPS18 power supply) MC-P080
Battery Pack, Fixed, FBP-8000 FBP-PM80
Battery Pack, Removable, RBP-8000 RBP-PM80
Charging Only Base Station, C-8000 CHR-PM80
Spare Battery Slot, SBS-8000 (use with BC8060 or CHR-PM80 models) SBS-PM80
 
CABLES
CAB-428 RS485 Interface Splitter 90A051950
CABLE ASSY,RS,25P,MALE,CBX800 EXTERNAL POWER,COIL,12' CAB-509
Cable, KBW 3151, 347x, 378x, Coiled, CAB-485, 11 ft. CAB-485
Cable, KBW, PS/2, Coiled, CAB-437, 9 ft. CAB-437
Cable, KBW, PS/2, Laptop, Coiled, 3.6 m, CAB-463 CAB-463
Cable, KBW, PS/2, PWR, Coiled 3.6 m, CAB-462 CAB-462
Cable, KBW, PS/2, Straight, CAB-436, 6 ft. CAB-436
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-474 CAB-474
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 7.6 m, CAB-477 CAB-477
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-459 CAB-459
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, CAB-434, 8 ft. CAB-434
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, 3.2 m, CAB-501 CAB-501
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, CAB-433, 6 ft. CAB-433
Cable, RS-232, 25P, Female, Coiled, CAB-471, 10 ft. CAB-471
Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-472, 10 ft. CAB-472
Cable, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled, 25 ft, 90A052014, CAB-479 CAB-479
Cable, RS-232, 9P, Male, Coiled, 3.6 m, CAB-456 CAB-456
Cable, RS-232, Motorola VRC 69xx, CAB-450, 12 ft. CAB-450
Cable, RS-232, Motorola VRS 79/89xx, CAB-451, 6 ft. CAB-451
Cable, USB, Type A, Coiled, 3.6 m, CAB-467, 12 ft. CAB-467
Cable, USB, Type A, Coiled, CAB-439, 8 ft. CAB-439
Cable, USB, Type A, Straight, 3.6 m, CAB-465 CAB-465
Cable, USB, Type A, Straight, CAB-438, 6.5 ft. CAB-438
Cable, WE, 9P, Female, Coiled, 4.6 m, CAB-490 CAB-490
Cable, WE, 9P, Male, Coiled, 8 ft, DP9000 CAB-473
Cable, WE, 9P, Male, Straight, CAB-470, 6.5 ft. CAB-470
Cable, WE, Lemo, LXE Terminal, Coiled, 2.4 m, CAB-489 CAB-489
Cable, WE, RJ10 Intermec 2010, 2.4 m, CAB-491 CAB-491
Cable, WE, RJ6 Decathlon, Coiled, 6.1 m, CAB-488 CAB-488
Cable, WE, RJ6, Male, Coiled, 2.4 m, CAB-487 CAB-487
 
CASES/HOLSTERS
Holder, Desk/Wall Mount HLD-P080
Holder, Heated, 24VDC 11-0139
Holder, Heated, 36VDC 11-0138
Holder, Heated, 48VDC 11-0140
Holster, Universal, HLS-8000 HLS-P080
Protective Case/Belt Holster, PC-8000 (for unit without display) PC-P080
Protective Case/Belt Holster, PC-8000-D (for unit with display) PCD-P080
Tải brochures
Bạn phải đăng nhập mới được download

 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
 • donuts
 • Bobby Brewers
  Fujisu
  VFS
 • Phu Thai
  Starcafe
 • guardian
  domino piza
 • Vinastar
 • vnuni
  DAFC
 • Viettel
  paris
  Emec
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)