PowerScan™ PBT8300

PowerScan™ PBT8300

PowerScan™ PBT8300

Tổng quan
PowerScan PBT8300 series bao gồm các dòng khác nhau có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. PBT8300 là dòng không dây cơ bản, PBT8300-D là dòng trung với 1 bộ hiển thị và bàn phím 3-phím, và PBT8300-DK là dòng cao cấp với 1 bộ hiển thị và bàn phím 16 phím.

Dưa trên chuẩn Bluetooth 2.0, máy quét PBT8300 dễ dàng cấu hình tương thích với yêu cầu Class 1 hoặc Class 2, cho khoảng cách di động mong muốn, lên đến 90m trong không khí. Kết nối được thực hiện thông qua trạm thu cơ sở, thông tin truyền tới host thông qua một giao diện chọn lựa (Serial, USB, Keyboard Wedge hoặc Wand Emulation) hoặc bằng cách kết nối trực tiếp máy quét với những thiết bị tương tính Bluetooth.
 
PBT8300-DK với các tính năng hiện đại kết nối với máy chủ và dễ dàng phát triển những tính năng cho các ứng dụng, làm cho nó thích hợp với các ứng dụng mà thông thường phải đòi hỏi thêm thiết bị cầm tay đầu cuối đắt tiền. Bàn phím giống như của điện thoại di động cho phép nhập bằng tay các mã vạch không đọc được và  cho phép quản lý dễ dàng các ứng dụng Sốlượng-Mã đơn giản như kiểm kê hàng, chọn lựa, thu nhận …
 
 

 

 
Thông số kỹ thuật
Wireless Technology Piconet: Max. Readers per Radio Receiver: 4
Profiles: HID (Human Interface Device); SPP (Serial Port Profile)
Protocol: Bluetooth 2.0 Certified Class 1 or Class 2 (configurable)
Radio Frequency: 2.40 to 2.48 GHz; Radio Range (Open Air): Class 1: Exceeds 90 m / 295 ft radio range; Class 2: Exceeds 40 m / 131 ft radio range
Range distances are measured using the base station. Range with connection to other Bluetooth peripherals may show different results.
Security: Data Encryption; Scanner Authentication
Technology Lazer
Ability read Autodiscriminates all standard 1D codes including GS1 Databar™ linear codes ; Postal Codes: China Post ; Stacked Codes: GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
Interface Keyboard Wedge, RS 232, USB
Durability IP65, IP64 (8300-D, 8300-DK. Withstands repeated drops from 2 m
Max speed 35 reads/sec
Print contrast 15%
Max resolution 0,076 mm (= 3 mils); Auto Range: 0,190 mm (=7,5 mils)
Ambient Light Immune to light exposure in offices/facilities and direct exposure to sunlight
Typical Depth of Field Phụ thuộc vào độ rọi bao quanh, độ tương phản và độ phân giải:
PBT8300:
2,1 đến 13,3 cm cho mã vạch 5 mils;
3,5 đến 14,2 cm cho mã vạch 7.5 mils;
2,9 đến 42,8 cm cho mã vạch 10 mils;
2,3 đến 55,1 cm cho mã vạch 13 mils;
6,3 đến 78,5 cm cho mã vạch 20 mils;
2,5 đến 97,8 cm cho mã vạch 40 mils;
PBT8300 AR:
7,0 đến 46,5 cm cho mã vạch 7.5 mils;
10,8 đến 99,9 cm cho mã vạch 10 mils;
12,7 đến 147,3 cm cho mã vạch 13 mils;
7,0 đến 215,9 cm cho mã vạch 20 mils;
16,0 đến 340,0 cm cho mã vạch 40 mils;
0,2 đến 4,1 m cho mã vạch 55 mils; 0,5 đến 15,0 m cho mã vạch 100 mils;
Reading Indicators Beeper (Adjustable Tone and Volume); Datalogic “Green Spot” good read feedback; Good read LED.
Applications The pertiency is user for supermakets, bookstores, shops and industrial manufacture.
Model & Accessories

 

Tải brochures

PowerScan PBT8300 Models and Kits
PowerScan PBT8300 AR, Kit, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-501, Power Supply and European Line Cord PBT8300-ARRK20EU
PowerScan PBT8300 AR, Kit, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-501, Power Supply and US Line Cord PBT8300-ARRK20US
PowerScan PBT8300 AR, Kit, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-465, Power Supply and European Line Cord PBT8300-ARRK10EU
PowerScan PBT8300 AR, Kit, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-465, Power Supply and US Line Cord PBT8300-ARRK10US
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Auto Range, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PBT8300-DKARRB
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Auto Range, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PBT8300-DARRB
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Auto Range, Removable Battery PBT8300-ARRB
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Display/16-Key Keypad, Removable Battery PBT8300-DKRB
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Display/3-Key Keypad, Removable Battery PBT8300-DRB
PowerScan PBT8300, Bluetooth, Laser Scanner, Removable Battery PBT8300-RB
PowerScan PBT8300, Kit, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-501, Power Supply and European Line Cord PBT8300-RK20EU
PowerScan PBT8300, Kit, Removable Battery, RS232 kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-501, Power Supply and US Line Cord PBT8300-RK20US
PowerScan PBT8300, Kit, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-465, Power Supply and European Line Cord PBT8300-RK10EU
PowerScan PBT8300, Kit, Removable Battery, USB kit with Base Station BC8030-BT, Cable CAB-465, Power Supply and US Line Cord PBT8300-RK10US

Base Stations
PowerScan PBT 8300, Bluetooth, Base Station/Charger, Multi-Interface BC8030-BT
EASEOFCARE AGREEMENTS
MINUMUM REPAIR CHARGE, PS 83XX M AR 42311-80
PowerScan 8300M/BT EofC Overnight Replacement Comprehensive, 1 Year Renewal Q-PM83-R
PowerScan 8300M/BT EofC Overnight Replacement Comprehensive, 3 Years Q-PM83-3
PowerScan 8300M/BT EofC Overnight Replacement Comprehensive, 5 Years Q-PM83-5
PowerScan 8300M/BT EofC 2 Days Comprehensive, 1 Year Renewal W-PM83-R
PowerScan 8300M/BT EofC 2 Days Comprehensive, 3 Years W-PM83-3
PowerScan 8300M/BT EofC 2 Days Comprehensive, 5 Years W-PM83-5
PowerScan 8300M/BT EofC 5 Days, 1 Year Renewal E-PM83-R
PowerScan 8300M/BT EofC 5 Days, 3 Years E-PM83-3
PowerScan 8300M/BT EofC 5 Days, 5 Years E-PM83-5
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 2 Days Comprehensive, 1 Year Renewal W-BC8-R
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 2 Days Comprehensive, 3 Years W-BC8-3
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 2 Days Comprehensive, 5 Years W-BC8-5
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 5 Days, 1 Year Renewal E-BC8-R
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 5 Days, 3 Years E-BC8-3
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC 5 Days, 5 Years E-BC8-5
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC Overnight Replacement Comprehensive, 1 Year Renewal Q-BC8-R
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC Overnight Replacement Comprehensive, 3 Years Q-BC8-3
PowerScan 8x00M/BT Base Station EofC Overnight Replacement Comprehensive, 5 Years Q-BC8-5
WHOLE UNIT REPAIR,PS 83XX M AR 42311-81
BATTERIES/BATTERY CHARGERS
Battery Charger, 4-Slot, MC-8000; (requires the 94ACC4595 power supply) MC-P080
Battery Pack, Fixed, FBP-8000 FBP-PM80
Battery Pack, Fixed, FBP-8000 with Magnet FBP-PM80-MAG
Battery Pack, Removable, RBP-8000 RBP-PM80
Charging Only Base Station, C-8000 CHR-PM80
Spare Battery Slot, SBS-8000 (use with BC8060 or CHR-PM80 models) SBS-PM80
CABLES
Cable, KBW 3151, 347x, 378x, Coiled, CAB-485, 11 ft. CAB-485
Cable, KBW, PS/2, Coiled, CAB-437, 9 ft. CAB-437
Cable, KBW, PS/2, Laptop, Coiled, 3.6 m, CAB-463 CAB-463
Cable, KBW, PS/2, PWR, Coiled 3.6 m, CAB-462 CAB-462
Cable, KBW, PS/2, Straight, CAB-436, 6 ft. CAB-436
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-474 CAB-474
Cable, RS-232 PWR, 25P, Female, Coiled, 7.6 m, CAB-477 CAB-477
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-459 CAB-459
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, CAB-434, 8 ft. CAB-434
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, 3.2 m, CAB-501 CAB-501
Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, CAB-433, 6 ft. CAB-433
Cable, RS-232, 25P, Female, Coiled, CAB-471, 10 ft. CAB-471
Cable, RS-232, 25P, Male, CBX800, External Power, Coil, 12 ft CAB-509
Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-472, 10 ft. CAB-472
Cable, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled, 25 ft, 90A052014, CAB-479 CAB-479
Cable, RS-232, 9P, Male, Coiled, 3.6 m, CAB-456 CAB-456
Cable, RS-232, Motorola VRC 69xx, CAB-450, 12 ft. CAB-450
Cable, RS-232, Motorola VRS 79/89xx, CAB-451, 6 ft. CAB-451
Cable, USB, Type A, Coiled, 3.6 m, CAB-467, 12 ft. CAB-467
Cable, USB, Type A, Coiled, POT, CAB-524, 8 ft. CAB-524
Cable, USB, Type A, Straight, 3.6 m, CAB-465 CAB-465
Cable, USB, Type A, Straight, CAB-438, 6.5 ft. CAB-438
Cable, WE, 9P, Female, Coiled, 4.6 m, CAB-490 CAB-490
Cable, WE, 9P, Male, Coiled, 8 ft, DP9000 CAB-473
Cable, WE, 9P, Male, Straight, CAB-470, 6.5 ft. CAB-470
Cable, WE, Lemo, LXE Terminal, Coiled, 2.4 m, CAB-489 CAB-489
Cable, WE, RJ10 Intermec 2010, 2.4 m, CAB-491 CAB-491
Cable, WE, RJ6 Decathlon, Coiled, 6.1 m, CAB-488 CAB-488
Cable, WE, RJ6, Male, Coiled, 2.4 m, CAB-487 CAB-487
CASES/HOLSTERS
 • donuts
 • cinebox
  popeyes
  vnuni
 • paris
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
 • Viettel
  SCSC
  Emec
 • Starcafe
  VFS
 • Vinastar
 • aeon
  domino piza
 • Phacmarcy
  Bobby Brewers
  guardian
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)