SAMSUNG ML2525

SAMSUNG ML2525

SAMSUNG ML2525

Tổng quan
In LASER khổ A4, USB 2.0, độ phân giải 1200x600dpi, bộ nhớ 8M, tốc độ 24ppm

 • TSUCHIYA TSCO
  VFS
  Bobby Brewers
 • Burgurking
  vnuni
  popeyes
 • guardian
 • samsung
  donuts
  Viettel
 • aeon
 • Fujisu
  Phacmarcy
  domino piza
 • Avery
 • Phu Thai
  paris
  DAFC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)