SAMSUNG CLP-325

SAMSUNG CLP-325

SAMSUNG CLP-325

Tổng quan

 • Bobby Brewers
  vnuni
 • Viettel
  paris
 • VFS
  Starcafe
  Phu Thai
  Avery
 • Fujisu
  domino piza
  aeon
  Phacmarcy
 • Emec
  popeyes
 • cinebox
 • SCSC
  Vinastar
  TSUCHIYA TSCO
  samsung
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)