SAMSUNG CLP-325

SAMSUNG CLP-325

SAMSUNG CLP-325

Tổng quan

 • domino piza
  Viettel
  Burgurking
 • VFS
  Bobby Brewers
 • Fujisu
 • donuts
 • samsung
  DAFC
  popeyes
  Vinastar
  Emec
  cinebox
 • Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
  Phacmarcy
 • Avery
  vnuni
  SCSC
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)