HP ML150 G6

HP ML150 G6

HP ML150 G6

Tổng quan

 • donuts
  Avery
 • samsung
  vnuni
  TSUCHIYA TSCO
 • DAFC
 • Viettel
  Vinastar
  aeon
  Burgurking
  Fujisu
 • Phacmarcy
  Starcafe
  popeyes
 • Emec
  guardian
  Bobby Brewers
  cinebox
 • Phu Thai
  SCSC
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)