HP ML150 G6

HP ML150 G6

HP ML150 G6

Tổng quan

 • samsung
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
  guardian
 • donuts
  Phacmarcy
  domino piza
  cinebox
 • vnuni
  Vinastar
  aeon
  DAFC
 • paris
  Viettel
 • VFS
  SCSC
  Starcafe
  Fujisu
 • Phu Thai
  popeyes
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)