Toshiba B-EX4D2

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

 • paris
 • Phacmarcy
  cinebox
 • Phu Thai
  guardian
 • vnuni
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  samsung
  aeon
 • VFS
  Vinastar
 • DAFC
  Burgurking
  domino piza
 • Fujisu
  SCSC
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)