TSC M23

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

TSC Alpha 3R

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

TSC Alpha 4L

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • VFS
 • Viettel
  Bobby Brewers
  Emec
  guardian
 • vnuni
  cinebox
 • Avery
  TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
  donuts
  DAFC
 • domino piza
  popeyes
 • paris
  Phacmarcy
  Phu Thai
  Burgurking
 • Starcafe
  aeon
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)