Newland HR200

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


Newland HR200

Đặt mua

 • paris
  Phu Thai
 • cinebox
  vnuni
 • Phacmarcy
  Avery
  Emec
  popeyes
 • Viettel
  DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • aeon
  samsung
  guardian
 • VFS
 • donuts
  Fujisu
  Burgurking
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)