Newland HR200

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • popeyes
  Phacmarcy
  Fujisu
 • paris
  cinebox
  guardian
 • Vinastar
  aeon
  Starcafe
 • Bobby Brewers
  Emec
 • Avery
  domino piza
 • Viettel
  vnuni
  samsung
 • Burgurking
  donuts
 • DAFC
  Phu Thai
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)