Newland HR200

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • cinebox
  DAFC
 • guardian
  Phu Thai
 • popeyes
  Fujisu
 • aeon
 • domino piza
  Emec
  Burgurking
 • Viettel
  donuts
  VFS
  samsung
 • paris
  SCSC
  vnuni
  Starcafe
 • Phacmarcy
  TSUCHIYA TSCO
  Avery
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)