Newland HR200

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • donuts
  TSUCHIYA TSCO
  SCSC
 • Phacmarcy
 • Burgurking
  Fujisu
 • aeon
  guardian
  cinebox
  Viettel
 • popeyes
 • Avery
 • samsung
  Starcafe
  VFS
 • vnuni
  DAFC
  Emec
  Bobby Brewers
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)