Newland HR200

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • vnuni
  cinebox
 • Starcafe
  paris
  Burgurking
  guardian
 • Emec
  aeon
 • donuts
  SCSC
 • Phu Thai
 • DAFC
  TSUCHIYA TSCO
  Fujisu
 • Avery
 • VFS
  Bobby Brewers
  domino piza
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)