Chamtex FI-300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

SmartPro SD300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Viettel
  Bobby Brewers
 • Emec
 • guardian
  Starcafe
  Burgurking
  donuts
 • SCSC
  Avery
 • domino piza
  Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
  vnuni
 • aeon
  DAFC
  Phacmarcy
 • cinebox
  VFS
  popeyes
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)