Chamtex FI-300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

SmartPro SD300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • vnuni
  paris
 • Fujisu
  VFS
  domino piza
  Vinastar
  Phacmarcy
 • TSUCHIYA TSCO
  cinebox
  Burgurking
 • Avery
  donuts
 • Viettel
  aeon
 • Bobby Brewers
  Starcafe
 • SCSC
  Emec
 • popeyes
  DAFC
  Phu Thai
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)