DT-X30R-50C

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IT-800

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IT-3100

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

DT-X30

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

DT-X7

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

DT-X11M30E

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IT-600

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

DT-930

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IT-300

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

DT-X8

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • paris
 • Emec
  TSUCHIYA TSCO
  Bobby Brewers
  vnuni
 • Viettel
  aeon
  SCSC
 • cinebox
  Avery
  popeyes
 • domino piza
 • guardian
  Phu Thai
 • donuts
  Vinastar
  Burgurking
  VFS
 • Starcafe
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)