Acer Aspire 5930-732G16Mn (Core 2 Duo P7350, 2GB, 160GB, DVD-RW, 15.4")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 6920-603G32Mi (Core 2 Duo T7500, 3GB, 320GB, DVD-RW, 16")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4937-642G25Mn (Core 2 Duo T6400, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4937G-642G32Mn (Core 2 Duo T6400, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4930-732G16Mn (Core 2 Duo P7350, 2GB, 160GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4930G-863G32Mn (Core 2 Duo P8600, 3GB, 320GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4736ZG-422G25Mn (Dual-Core T4200, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4920-601G16Mi (Core 2 Duo T7500, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4736Z-421G25Mn (Dual-Core T4200, 1GB, 250GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 2930-862G32Mn (Core 2 Duo P8600, 2GB, 320GB, DVD-RW, 12.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4920G-602G25Mn

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 4920G-302G25Mn

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Aspire 6920G-813G32Bn (Core 2 Duo T8100, 3GB, 320GB, Blu-ray Disk, 16")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Extensa 4630Z-341G16Mn (Dual-Core T3400, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

Acer Extensa 4630Z-422G25Mn (Dual-Core T4200, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14.1")

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

 • cinebox
  Emec
  Starcafe
 • DAFC
 • popeyes
  Vinastar
  vnuni
 • SCSC
  aeon
  guardian
  Viettel
 • domino piza
  donuts
  Phu Thai
 • TSUCHIYA TSCO
 • Burgurking
  paris
 • Bobby Brewers
  Phacmarcy
  Fujisu
  samsung
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)