SurePOS™ 700 Series

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


SurePOS™ 700 Series

Đặt mua

SurePOS 500 Series

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


SurePOS 500 Series

Đặt mua

SurePOS 300 Series

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


SurePOS 300 Series

Đặt mua

IBM AnyPlace Kiosk

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM AnyPlace Kiosk

Đặt mua

IBM Self Checkout Systems

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM Self Checkout Systems

Đặt mua

SurePOS 100 Express

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


SurePOS 100 Express

Đặt mua

IBM SurePOS 300 Express

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM SurePOS 300 Express

Đặt mua

IBM SurePOS 500 Express

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM SurePOS 500 Express

Đặt mua

IBM System x3650M2 7947-32A (Rack 2U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650M2 7947-32A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-D2A (Rack 2U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650M3 7945-D2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3500M3 7380-42A (Tower 5U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3500M3 7380-42A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3400M3 7379-42A (Tower 5U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3400M3 7379-42A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM System x3200M3 7328-C2A (Tower 5U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3200M3 7328-C2A (Tower 5U)

Đặt mua

IBM System x3650M2 7947-52A (Rack 2U)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650M2 7947-52A (Rack 2U)

Đặt mua

IBM SYSTEM X 3400

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM SYSTEM X 3400

Đặt mua

IBM Server x3100M3

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM Server x3100M3

Đặt mua

IBM System x3400 M2 Nehalem (7836 24A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3400 M2 Nehalem (7836 24A)

Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 D2A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650 M3 (7945 D2A)

Đặt mua

IBM System x3250 M3 (4252 42A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3250 M3 (4252 42A)

Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 G2A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650 M3 (7945 G2A)

Đặt mua

IBM System x3500 M3 (7380 42A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3500 M3 (7380 42A)

Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 L2A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650 M3 (7945 L2A)

Đặt mua

IBM System x3500 M2 Nehalem (7839 42A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3500 M2 Nehalem (7839 42A)

Đặt mua

IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 32A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 32A)

Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 B2A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3650 M3 (7945 B2A)

Đặt mua

IBM System x3400 M3 (7379 - 34A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3400 M3 (7379 - 34A)

Đặt mua

IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 72A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 72A)

Đặt mua

IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 52A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System X3650 M2 Nehalem (7947 52A)

Đặt mua

IBM System x3200 M3 (7328 C2A)

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM System x3200 M3 (7328 C2A)

Đặt mua

Scanner IBM 46xx Cable 90A051977, 5 Port, CAB-445

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


Scanner IBM 46xx Cable 90A051977, 5 Port, CAB-445

Đặt mua

Scanner IBM 46xx Cable 90A051978, Port 9b, CAB-446

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


Scanner IBM 46xx Cable 90A051978, Port 9b, CAB-446

Đặt mua

RS485 Cable 90A051420 VDT 46xx 4 Pin Straight CAB-370

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


RS485 Cable 90A051420 VDT 46xx 4 Pin Straight CAB-370

Đặt mua

IBM USB Cable CAB-486 12V Powered, Coiled, 15 Feet

Giá bán: 0 VNĐ

Chi tiết


IBM USB Cable CAB-486 12V Powered, Coiled, 15 Feet

Đặt mua

 • paris
 • samsung
  Fujisu
 • popeyes
  Emec
  Phu Thai
  Phacmarcy
 • vnuni
  Avery
 • SCSC
  VFS
 • Viettel
  Burgurking
 • Vinastar
  DAFC
  Bobby Brewers
 • TSUCHIYA TSCO
  Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)