IBM System x3650M2 7947-32A (Rack 2U)

Giá bán: 54,864,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-D2A (Rack 2U)

Giá bán: 51,624,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-B2A (Rack 2U)

Giá bán: 50,328,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3500M3 7380-42A (Tower 5U)

Giá bán: 52,488,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3400M3 7379-42A (Tower 5U)

Giá bán: 39,096,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650M3 7945-A2A (Rack 2U)

Giá bán: 46,872,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3200M3 7328-C2A (Tower 5U)

Giá bán: 28,728,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650M2 7947-52A (Rack 2U)

Giá bán: 57,240,000 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM SYSTEM X 3400

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IBM Server x3100M3

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3400 M2 Nehalem (7836 24A)

Giá bán: 32,646,900 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 D2A)

Giá bán: 50,664,900 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3250 M3 (4252 42A)

Giá bán: 30,394,650 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3650 M3 (7945 G2A)

Giá bán: 67,567,500 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

IBM System x3500 M3 (7380 42A)

Giá bán: 49,549,500 VNĐ

Chi tiết


Đặt mua

 • vnuni
 • samsung
  Vinastar
  cinebox
  Burgurking
  Phu Thai
 • Emec
  TSUCHIYA TSCO
  donuts
 • VFS
  SCSC
 • Bobby Brewers
  guardian
  aeon
 • paris
  Avery
 • Fujisu
  Starcafe
  Viettel
 • DAFC
  domino piza
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)