HP Presario CQ45-310TU (Core 2 Duo T6400, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NK859PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ45-308TU (Dual-Core T4200, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NK857PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ45-404TU (Dual-Core T4200, 2GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NW917PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ45-405TU (Core 2 Duo T6400, 2GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NW918PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ45-406TU (Core 2 Duo T6600, 2GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NW919PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-504TX (Core 2 Duo T7550, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14") (VB695PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-503TX (Core 2 Duo T7350, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14") (VB694PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-314TU (Dual-core T3400, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NJ179PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ20-221TU (Dual-Core T3400, 1GB, 160GB, DVD-RW, 12.1") (NE598PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-324TU (Core 2 Duo T6400, 1GB, 320GB, DVD-RW, 14") (NL047PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-311TU (Dual-core T1600, 1GB, 160GB, DVD-RW, 14") (NJ176PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ20-311TU (Dual-core T4200, 1GB, 160GB, DVD-RW, 12.1") (NM537PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-337TU (Dual-core T4200, 1GB, 250GB, DVD-RW, 14") (NM564PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-340TU (Dual-core T4200, 1GB, 250GB, DVD-RW, 14") (NM574PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua

HP Presario CQ40-502TX (Core 2 Duo T6500, 2GB, 250GB, DVD-RW, 14") (VB693PA)

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • cinebox
  popeyes
 • Phu Thai
  Fujisu
  guardian
 • Avery
  Vinastar
  Viettel
 • TSUCHIYA TSCO
  paris
 • vnuni
  Starcafe
  VFS
 • aeon
  Emec
  samsung
  SCSC
 • DAFC
  Phacmarcy
 • Bobby Brewers
  domino piza
  Burgurking
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)