A9290-A-0C

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Viettel
  TSUCHIYA TSCO
 • Emec
  vnuni
 • Phu Thai
 • Avery
  samsung
  domino piza
 • Starcafe
  guardian
  aeon
 • Vinastar
  Bobby Brewers
  Phacmarcy
 • VFS
  SCSC
  cinebox
 • donuts
  Fujisu
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)