A9290-A-0C

Giá bán: CALL

Chi tiết


Đặt mua


 • Starcafe
  samsung
 • Burgurking
  Avery
 • popeyes
  Fujisu
 • DAFC
  vnuni
  domino piza
 • Emec
  Bobby Brewers
 • Phu Thai
  Phacmarcy
  guardian
  paris
 • Viettel
  VFS
  cinebox
  TSUCHIYA TSCO
 • aeon
  donuts
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)