• Emec
 • Phu Thai
  popeyes
  donuts
  VFS
 • Avery
  aeon
  Phacmarcy
 • cinebox
  Viettel
 • Fujisu
  Bobby Brewers
  TSUCHIYA TSCO
  Vinastar
 • Burgurking
  SCSC
  paris
 • domino piza
  vnuni
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)