• VFS
  DAFC
 • vnuni
  TSUCHIYA TSCO
 • Emec
  paris
  guardian
 • Burgurking
  donuts
  Vinastar
 • Phu Thai
  cinebox
  Viettel
  aeon
 • Avery
  domino piza
 • popeyes
  samsung
  Phacmarcy
 • Starcafe
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@globalvision.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@globalvision.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tri@globalvision.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)